Provozovna Ostroměř

Logo Kámen Ostroměř s.r.o.Ostroměřský provoz na zpracování Hořického pískovce má již dlouholetou tradici. První zmínky se datují již k 20.letům 20.století, kdy Alois Pour, ač rodák z Podhorního Újezda, započal budovat závod v Ostroměři.

Pokud jde o tradice, je tady zřejmá kontinuita. Vychází se ze stále stejného ložiska a pracuje se se stále stejným kamenem. Co se však mění, jsou metody práce, technologie, ale také třeba sociální zázemí. V souvislosti s dlouholetou tradicí podniku je důraz kladen i na kvalitu ručního opracování hořického pískovce.

Provozovna v Ostroměři prošla kompletní modernizací. K největší přestavbě ve výrobní hale dochází v roce 1994, kdy byly demontovány karty GREGORY na řezání kamene ocelovou drtí a nahrazeny katrem a děličkou na řezání pilními listy obloženými diamantovými tělísky. Současně byl v hale postaven „kalolis“, který zajišťuje vysoušení a slisování tekutých pískových kalů, vznikajících při řezání kamene na jemný písek zbavený vody.

V roce 1997 nastupuje do funkce stávající ředitel doc. Ing. Pavel Barták, Ph.D. V souvislosti s rušením kamenické provozovny v Jesenném nastává přesun strojních kapacit do Ostroměře. Instaluje se zde kotoučová fréza o průměru 60 mm, profilová lanová vyřezávačka a jednolistová dělička. Vše od italské firmy Fracarolli & Balzan S.p.A.. Lanová pila byla v nedávné době nahrazena její vylepšenou verzí, rovněž od italské firmy Fraccaroli & Balzan S.p.A.. Oproti předchozímu typu je vybavená otáčecím stolem, který umožňuje krájení ve třech osách, takže rotační předměty, například koule, teď nepředstavují sebemenší problém.

Provozovna v Ostroměři je technologicky a kapacitně připravena na 21.století!


Kontaktní informace
Otevírací hodiny: Po - Pá 6:30 - 15:00

Moderní technologie zpracování


BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates